Tietoja osastosta

Turvallisuusalan Tampereen ammattiosasto ry

Turvallisuusalan Tampereen ammattiosasto ry on yksi seitsemästä Turvallisuusalan ammattiliitto ry:n kuuluvasta alueellisesta ammattiosastosta.

Nimensä mukaisesti osaston toimipaikka on Tampere, mutta siihen kuuluvat myös Forssan-, Hämeenlinnan- ja Jyväskylän työhuonekunnat.

Ammattiosaston jäsenistö koostuu erilaisten turvallisuusalan yritysten nykyisistä – tai entisistä työntekijöistä. Osasto on perustettu vuonna 1965.

Ammattiosaston toimintaa – ja yleisesti turvallisuusalaa koskevaan keskusteluun voit ottaa osaa osaston sivustolla tai osaston avoimella Facebook-sivulla.

[downloader-for-juplin media_id=”1449″]

Turvallisuusalan ammattiliitto ry:n rekisteröidyt ammattiosastot

652 Turvallisuusalan Uudenmaan ammattiosasto ry
653 Kaakkois-Suomen vartijat ry
654 Lounais-Suomen vartijat ry
655 Päijät-Hämeen turvallisuusalan ammattiosasto ry
657 Vaasan Seudun vartijat ry
658 Turvallisuusalan ammattiosasto 658
660 Turvallisuusalan Tampereen ammattiosasto ry

Turvallisuusalan ammattiliiton jäsenosastot ovat alueellisia.

Alueellisissa ammattiosastoissa valitaan valtuutetut TURVA:n valtuustoon
(yksi valtuutettu alkavaa 200 jäsentä kohti).

Valtuusto on muodollisen hallintobyrokratian kannalta TURVA:n ylin päättävä elin, joka kokoontuu vähintään kaksi kertaa vuodessa.

Valtuuston kokoukset ovat toisaalta myös tilaisuus tavata kollegoita eri seuduilta ja vertailla mitkä asiat jäsenistöä yhdistävät ammatin- ja mitkä asuinpaikan mukaan.

Yksityisen turvallisuusalan alueellinen ammattiosasto