Kuulumalla ammattiliittoon turvaat työpaikalla oman selustasi. Lue ohjeet ja liity.
Turvallisuusalan Tampereen ammattiosasto ry
Yksityisen turvallisuusalan alueellinen ammattiosasto
Tänään on sunnuntai 02. lokakuuta 2022

Tietoja osastosta

Turvallisuusalan Tampereen ammattiosasto ry

Turvallisuusalan Tampereen ammattiosasto ry on yksi seitsemästä Turvallisuusalan ammattiliitto ry:n kuuluvasta alueellisesta ammattiosastosta.

Nimensä mukaisesti osaston toimipaikka on Tampere, mutta siihen kuuluvat myös Forssan-, Hämeenlinnan- ja Jyväskylän työhuonekunnat.

Ammattiosaston jäsenistö koostuu erilaisten turvallisuusalan yritysten nykyisistä – tai entisistä työntekijöistä. Osasto on perustettu vuonna 1965.

Ammattiosaston toimintaa – ja yleisesti turvallisuusalaa koskevaan keskusteluun voit ottaa osaa osaston sivustolla tai osaston avoimella Facebook-sivulla.

Turvallisuusalan ammattiliitto ry:n rekisteröidyt ammattiosastot

652 Turvallisuusalan Uudenmaan ammattiosasto ry
653 Kaakkois-Suomen vartijat ry
654 Lounais-Suomen vartijat ry
655 Päijät-Hämeen turvallisuusalan ammattiosasto ry
657 Vaasan Seudun vartijat ry
658 Turvallisuusalan ammattiosasto 658
660 Turvallisuusalan Tampereen ammattiosasto ry

Turvallisuusalan ammattiliiton jäsenosastot ovat alueellisia.

Alueellisissa ammattiosastoissa valitaan valtuutetut TURVA:n valtuustoon
(yksi valtuutettu alkavaa 200 jäsentä kohti).

Valtuusto on muodollisen hallintobyrokratian kannalta TURVA:n ylin päättävä elin, joka kokoontuu vähintään kaksi kertaa vuodessa.

Valtuuston kokoukset ovat toisaalta myös tilaisuus tavata kollegoita eri seuduilta ja vertailla mitkä asiat jäsenistöä yhdistävät ammatin- ja mitkä asuinpaikan mukaan.

Kommentointi ei käytössä.

Turvallisuusalan ammattiliitto ry
Yksityisen turvallisuusalan valtakunnallinen ammattiyhdistys
Turvallisuusalan ammattiliitto ry on Suomen ammattiliittojen keskusjärjestön (SAK) alaisuudessa toimivan Palvelualojen ammattiliiton (PAM) jäsen. Se koostuu seitsemästä rekisteröidystä alueellisesta ammattiosastosta.

Jäsenet koostuvat piiri- ja paikallisvartijoista, receptionisteista, myymälätarkkailijoista, palovartijoista, järjestyksenvalvojista, turvatarkastajista, arvokuljettajista, rahanlaskijoista, valvomo- ja hälytyskeskuspäivystäjistä, kohde- ja vuoroesimiehistä, metrovalvojista, vahtimestareista, henkivartijoista sekä monista muista yhteensä yli 5200 turvallisuusalan ammattilaisesta.

Lisää tietoa: http://www.turvallisuusala.fi
Turvallisuusalan yrityksiä Tampereella
Palvelualojen ammattiliitto
Turvallisuusalan Tampereen ammattiosasto ry on osa Turvallisuusalan ammattiliitto ry:tä (TURVA)
Copyright © 2012 Turvallisuusalan Tampereen ammattiosasto ry. All Rights Reserved. Design by Juplin.