Kilpailu: Ammattiosastolipun / -viirin logon suunnittelu

Osaston kevätkokouksessa 27.5.2013 sovittu muun muassa reuraavaavaa:

Turvallisuusalan Tampereen ammattiosastolle valmistetaan edustustilaisuuksia varten ammattiosastolippu / -viiri. Osasto järjestää aiheesta kilpailun. Osaston jäsenet voivat jättää omia ehdotuksiaan lipun tulevasta ulkonäöstä osaston hallitukselle. Ideoita logon aiheesta otetaan vastaan ja parhaasta suunnitellusta logosta palkitaan. Voittajalogo valitaan osaston syyskokouksessa 30.11.2013.

Lipun pohjaväri tulee olemaan punainen (kuten myös monissa muissa ammattiosastolipuissa), sekä tekstin väri keltainen ja/tai valkoinen. Lipussa tulee olemaan logo sekä tekstit: ”Turvallisuusalan Tampereen ammattiosasto ry” ja ”OS. 660″.

Jotta logo olisi painokelpoinen, tulee kuvan resoluution olla vähintään 300 pixeliä tai mieluiten se tulisi toteuttaa vektrorigrafiikalla (tällöin kuvaa voi skaalata lähes rajattomasti suureksi ja pieneksi).

Minkälainen logo sinusta kuvaisi parhaiten Turvallisuusalan Tampereen ammattiosastoa?

Ehdotus: Vartijaksi hyväksyminen

Voimassa olevan lain mukaan vartijaksi voidaan hyväksyä 18 vuotta, mutta ei 68 vuotta täyttänyt henkilö. Henkilön tulee olla henkilökohtaisilta ominaisuuksiltaan tehtävään sopiva sekä rehellinen ja luotettava. Lisäksi vartijaksi pääsy edellyttää sisäasiainministeriön vahvistaman koulutuksen hyväksytyn suorituksen.

Väliaikaisen vartijakortin saa suorittamalla hyväksytysti Vartijan työn perusteet -koulutuksen. Sen tulee olla kestoltaan vähintään 40 opetustuntia. Tällä kortilla saa työskennellä väliaikaisena vartijana 4 kk / kalenterivuosi.

Vartijan koulutukseen pääsemisen edellytyksenä tulisi myös järjestää soveltuvuuskoe, missä painoarvo olisi psykologisissa testeissä.

Vakituisen vartijakortin saa suorittamalla hyväksytysti edellisen koulutuksen lisäksi Vartijan peruskurssin. Vakituisen vartijan koulutuksen tulee olla pituudeltaan vähintään 100 opetustuntia. Käytännössä Vartijan työn perusteet -koulutus on pituudeltaan 40 opetustuntia ja Vartijan peruskurssi -koulutus 60 opetustuntia.

Vakituinen vartijakortti on voimassa kerrallaan 5 vuotta ja se tulee uusia kotikunnan poliisilaitoksella.

Edellä mainitut koulutukset ovat osa laajempaa Vartijan ammattitutkintoa, mutta riittävät yhdessä vakituiseen työskentelyyn vartiointiliikkeen palveluksessa. Vartijan ammattitutkinnon suorittaminen toki lisää koulutuksen tietopuolisuutta, mutta pakollista sen suorittaminen ei alalla työskentelyn kannalta ole.

Myöskään Vartijan erityinen voimankäyttökoulutus ei ole pakollinen, joskaan koulutuksen vaativia voimankäyttövälineitä ei saa vartijana työskentelevä henkilö ilman hyväksytysti suoritettua koulutusta mukanaan kantaa.

Minimissään 100 tunnin koulutusvaatimus ei lähtökohtaisesti anna jatkuvasti muuttuvalle alalle tarvittavaa ammattitaitoa tai toimintaedellytyksiä. Vartijaksi pääsee liian helposti. Tästä seuraa se, että alalle ajautuu turhan helposti alikoulutettuja ja epäpäteviä, alalle soveltumattomia työntekijöitä, mikä valitettavan usein näkyy liian räikeinä ylilyönteinä kentällä.

Koulutusvaatimuksia tulisi alalla työskentelyn kannalta ehdottomasti kiristää. Vartijan koulutukseen pääsemisen edellytyksenä tulisi myös järjestää soveltuvuuskoe, missä painoarvo olisi psykologisissa testeissä.

Itse lähtisin rakentamaan uudistusta seuraavanlaisella tavalla:

Hyväksytyllä Vartijan työn perusteet (40h) -koulutuksella suoritettu väliaikainen vartijakortti olisi voimassa yhden vuoden. Sillä saisi työskennellä kyseisen vuoden aikana 4 kk. Tällä keinolla annettaisiin alasta kiinnostuneille henkilöille mahdollisuus tutustua työntekoon alalla ja työnantajille mahdollisuus palkata kesätyöntekijöitä määräaikaisiin työsuhteisiin. Neljän kuukauden työssäolon jälkeen oikeus työntekoon päättyisi. Mikäli henkilö haluaisi jatkaa alalla, tulisi hänen suorittaa lisäksi Vartijan peruskurssi.

Suorittamalla hyväksytysti Vartijan työn perusteet -koulutuksen lisäksi Vartijan peruskurssi (60h) -koulutuksen, saisi henkilö väliaikaisen vartijakortin, millä saisi työskennellä 4 kk / kalenterivuosi.

Vakituisen 5 vuotta voimassa olevan vartijakortin saisi vasta suorittamalla hyväksytysti Vartijan ammattitutkinnon.

Mikäli vähintään 100 opetustuntia hyväksytysti suorittanut henkilö ollessaan vartiointiliikkeen palveluksessa suorittaisi esimerkiksi oppisopimuksella Vartijan ammattitutkintoa, saisi hän työskennellä väliaikaisella vartijakortilla valmistumiseensa asti kuten vakituinen vartija. Vartijan erityisen voimankäyttökoulutuksen vaatimia voimankäyttövälineitä väliaikainen vartija ei kuitenkaan saisi mukanaan kantaa.

Mikään edellytys ei olisi suorittaa Vartijan ammattitutkintoa osissa, kuten yläpuolella hahmottelin, vaan ammattitutkintoon voisi hakeutua myös suoraan ilman työsuhdetta vartiointiliikkeeseen. Kaikki mahdolliset koulutuksen osa-alueet suoritettaisiin ammattitutkinnon yhteydessä. Kun tarvittavat vähintään 40 tai 100 opetustuntia on hyväksytysti suoritettu, voi ammattitutkintoa suorittava henkilö työskennellä vartiointiliikkeen palveluksessa väliaikaisena vartijana ehdotuksen kuvaamalla tavalla.

Ehdotuksen olisi tarkoitus koskea ainoastaan alalle kouluttautuvia uusia työntekijöitä. Sen ei olisi tarkoitus koskettaa niitä alalla jo ennestään työskenteleviä henkilöitä, jotka ovat suorittaneet hyväksytysti vähintään 100 opetustuntia. Tällaisille työntekijöille Vartijan ammattitutkinnon suorittaminen vakituisen vartijakortin edellytykseksi ei olisi pakollista, ainoastaan suositeltavaa. Näiden työntekijöiden osalta aikaisemmin suoritetut koulutusvaatimukset pysyisivät ennallaan nykyisen lain mukaisina.

Ehdotuksen tarkoitus olisi antaa alasta kiinnostuneille henkilöille mahdollisuus ensin tutustua alaan ennen lopullista päätöstä soveltuvuudesta. Tutustumisen jälkeen työntekijä ja työnantaja voisivat tehdä harkintansa mukaan ratkaisun siitä, soveltuuko henkilö alalle ja kannattaako tämän jatkokouluttautua vakituiseksi työntekijäksi. Näin myös vakituisen työntekijän tietopuolista osaamista ja ammattitaitoa saataisiin lisättyä.

Yksityisen turvallisuusalan alueellinen ammattiosasto