Osasto 660:sta tuki kaupan alan työtaisteluun

Pirkanmaan käräjäoikeus antoi 3. joulukuuta päätöksensä kahta lisätyöntarjoamisvelvollisuutta – ja osa-aikatyötä koskevassa riita-asiassa. Vastakkain olivat Kesko ja kaksi PAM:ilaista kaupan alan työntekijää.

Toinen työntekijöistä oli työskennellyt osa-aikaisella työsopimuksella jo vuodesta 1988 – vastoin omaa tahtoaan. Päivitystä kokoaikaistamiseen ei työnantajansa Lielahden K-citymarket työntekijän pyynnöistä huolimatta ollut työsopimukseen kirjannut. Tänä aikana työpaikalle oli kuitenkin palkattu lukuisia uusia työntekijöitä.

Käytännössä Pirkanmaan käräjäoikeus antaa nyt eri alojen työnantajille selvän signaalin: edellä mainittua työsopimuslain kohtaa ei tarvitse noudattaa.

Myös toinen kanteen nostaneista työntekijöistä oli toiminut toisessa K-citymarketissa jo vuosia osa-aikaisena ennen oman sopimuksensa kokoaikaiseksi päivittämistä.

Pirkanmaan käräjäoikeus hylkäsi molempien työntekijöiden kanteet ja hävinnyt osapuoli tuomittiin maksamaan oikeudenkäyntikuluja ja muita korvauksia yhteensä 54 000 euroa.

Työsopimuslain 2 luvun 5 §:ssä mainittua työnantajan velvollisuutta tarjota lisätyötä osa-aikaiselle ei käräjäoikeuden näkemyksen mukaan oltu rikottu. Käräjäoikeus katsoi, että kaikilla osa-aikaisilla on ollut yhtälainen oikeus lisätunteihin.

Keskon toimintaa olla vakinaistamatta työntekijöiden työsopimuksia pidettiin perusteltuina. Keskolla nähtiin olevan liikkeenjohdollinen syy toimia tavallaan. Näin ollen oikeus asetti vanhemmat ja uudemmat osa-aikatyöntekijät samalle viivalle.

PAM:in neuvottelupäällikko Juha Ojala ihmettelee päätöstä. Tuomio ei ole lainvoimainen ja siitä tullaan valittamaan korkeampaan oikeusasteeseen.

Käräjäoikeuden päätös aiheuttaa vakavan ristiriidan kaupan alalle, missä jo nyt lähes 40 prosenttia työntekijöistä työskentelee vajailla työtunneilla.

Ongelmalliseksi sen tekee myös fakta, että osa-aikaisuutta käytetään hyväksi muiden alojen ohella myös turvallisuusalalla, minne tapaus nyt helposti säteilee.

Käytännössä Pirkanmaan käräjäoikeus antaa eri alojen työnantajille selvän signaalin: edellä mainittua työsopimuslain kohtaa ei tarvitse noudattaa.

Päätös mahdollistaa työnantajille oivan tekosyyn tehdä osa-aikaisuuksista pysyvän käytännön. Vanhempien työntekijöiden osa-aikaisia työsopimuksia ei välttämättä tulla vakinaistamaan, vaikka samaan aikaan palkattaisiin uusia osa-aikaisia.

Myös PAM:in alaisuudessa toimiva Turvallisuusalan Tampereen ammattiosasto ry pitää käräjäoikeuden päätöstä erittäin valitettavana. Osasto antaa täyden tukensa työtaisteluun ryhtyneille rohkeille työntekijöille, jotka uskalsivat uhmata työnantajansa kyseenalaista toimintamallia.

Vaikka ensimmäinen erä nyt hävittiin, asia ei varmasti jää tähän. Tulevista vastatoimenpiteistä tullaan tiedottamaan myöhemmin. Näihin myös oma osastomme antaa oman panoksensa.

2 thoughts on “Osasto 660:sta tuki kaupan alan työtaisteluun”

  1. ”19.12 Tukimielenosoitus Tuijan ja Nadjan puolesta, Tampereen Lielahden Citymarketilla

    Kaikki mukaan osoittamaan mieltä käräjäoikeuden päätöstä vastaan! Tämän käsittämättömän päätöksen pohjalta osa-aikatyöntekijöiden toimeentulo heikkenee entisestään!”

    Lähde: Palvelualojen ammattiliitto PAM

    Aika: Perjantaina 19.12.2014 klo 17:00 alkaen.
    Kokoontumispaikka: K-citymarket Lielahti (Tampere) etupihalla.

Kommentointi on suljettu.