Osaston kokouksissa pääset vaikuttamaan työhyvinvointiisi liittyviin asioihin.
Turvallisuusalan Tampereen ammattiosasto ry
Yksityisen turvallisuusalan alueellinen ammattiosasto
Tänään on perjantai 14. elokuuta 2020

Ihmiset, eläimet ja ympäristö – talous ei ehtoja sanele

Turvallisuusalan Tampereen ammattiosasto ry:n jäsen Juhapekka Lindfors numerolla 357, on ehdolla Tampereella vuoden 2017 Kuntavaaleissa.
Seuraava sisältö on osa hänen vaalikampanjaansa:

Olen Juhapekka Lindfors, 33-vuotias yhteiskuntakriittinen ja sanavalmis persoona Tampereelta. Koulutukseltani olen vastavalmistunut mielenterveys- ja päihdetyön lähihoitaja. Aikaisempaan koulutustaustaani kuuluvat turvallisuusvalvojan erikoisammattitutkinto, vartijan ammattitutkinto ja tietojenkäsittelyn perustutkinto (datanomi). Turvallisuusalalla olen työskennellyt vartijana noin kuusi vuotta, mistä kaksi vuotta vuoroesimiehenä. Olen toiminut myös yrittäjänä kahden vuoden ajan.

Ihmiset

Talous ei voi sanella ehtoja ihmisten tarpeille. Valtuutetun tärkein tehtävä on ylläpitää kuntalaisten hyvinvointia kotikunnassaan.

Äänestäjien on voitava luottaa, että tätä tehtävää hoitavat työhönsä vahvasti sitoutuneet ammattilaiset, joilla on myös rohkeutta puuttua havaitsemiinsa epäkohtiin.

Panostamalla hyvään varhaiskasvatukseen, sekä nuorten harrastustoimintaan ja koulutukseen, pystymme ennaltaehkäisemään lukuisia sosiaalisia ongelmia tulevaisuudessa.

Meidän tulee kuitenkin olla valmiita ottamaan vastuu jo syntyneistä epäkohdista, eikä jättää syrjäytyneitä oman onnensa nojaan.

Tarjolla on oltava riittävästi matalan kynnyksen paikkoja yksinäisyydestä, mielenterveys- tai päihdeongelmista kärsiville ihmisille. Palveluihin on oltava helppoa tulla ilman turhaa byrokratiaa.

Yksityistämällä julkiset palvelut voittoa tavoitteleville yrityksille, muuttuu samalla niiden perusluonne. Palvelun tuottaminen ei ole enää toiminnan keskiössä. Tavoite on tehdä voittoa. Mitä tapahtuu palveluille, jos voittoa ei tule?

Toimiva palveluverkosto ei voi olla vain taloudellisesti varakkaiden etuoikeus. Turvataksemme yhdenvertaisuuden toteutumisen myös vähävaraisten kohdalla, tulee meidän panostaa laadukkaisiin julkisiin sosiaali- ja terveyspalveluihin. Kolmatta sektoria unohtamatta.

Eläimet ja ympäristö

Luonnon ja kaiken elävän kunnioittaminen on mielestäni elämän jatkumon edellytys. Se on vastuullista tulevaisuudesta huolehtimista.

Puhtaan ja monimuotoisen ympäristön merkitystä kuntalaisten psyykkiselle hyvinvoinnille ei tule vähätellä. Puisto- ja viheralueiden kohtuuton alasajo heikentävät elämän edellytyksiä.

Vaikka yheiskuntamme rakentuu työpaikkojen ja talouskasvun pohjalle, emme voi asettaa materiaa, rahallista vaurautta tai jatkuvaa taloudellista kasvua ympäristöasioidemme edelle.

Rajallisessa maailmassa rajaton kasvu on mahdotonta. Vaikka ihmisten kannalta on tärkeää, että uusia työpaikkoja syntyy, emme voi synnyttää niitä väkisin epäeettisin keinoin.

Kaupunki kuuluu sen kaikille asukkaille, myös eläimille. Haluan osaltani olla vaikuttamassa koirien ja muiden lemmikkieläimien mahdollisuuteen elää lajityypilleen soveltuvaa ja hyvää elämää – myös keskustan alueella.

Koirapuistoja sekä yleisesti ulkoilutuspaikkoja on lisättävä ja niiden ylläpitoon on panostettava. Varsinkin kesäaikaan on löydyttävä riittävästi uinti- ja juomapaikkoja myös eläimille.

Metsien yletöntä raivaamista tulee välttää. Näin varmistamme myös luonnonvaraisten eläinten mahdollisuuden elämään omassa elinpiirissään. Samalla vähennämme esimerkiksi petoeläimien tarvetta lähentyä ihmisasutuksia.

Kommentointi ei käytössä.

Turvallisuusalan ammattiliitto ry
Yksityisen turvallisuusalan valtakunnallinen ammattiyhdistys
Turvallisuusalan ammattiliitto ry on Suomen ammattiliittojen keskusjärjestön (SAK) alaisuudessa toimivan Palvelualojen ammattiliiton (PAM) jäsen. Se koostuu seitsemästä rekisteröidystä alueellisesta ammattiosastosta.

Jäsenet koostuvat piiri- ja paikallisvartijoista, receptionisteista, myymälätarkkailijoista, palovartijoista, järjestyksenvalvojista, turvatarkastajista, arvokuljettajista, rahanlaskijoista, valvomo- ja hälytyskeskuspäivystäjistä, kohde- ja vuoroesimiehistä, metrovalvojista, vahtimestareista, henkivartijoista sekä monista muista yhteensä yli 5200 turvallisuusalan ammattilaisesta.

Lisää tietoa: http://www.turvallisuusala.fi
Turvallisuusalan yrityksiä Tampereella
Palvelualojen ammattiliitto
Turvallisuusalan Tampereen ammattiosasto ry on osa Turvallisuusalan ammattiliitto ry:tä (TURVA)
Copyright © 2012 Turvallisuusalan Tampereen ammattiosasto ry. All Rights Reserved. Design by Juplin.