Kaikki kirjoittajan Turvallisuusalan Tampereen ammattiosasto ry artikkelit

Turvallisuusalan Tampereen ammattiosasto ry on yksi seitsemästä Turvallisuusalan ammattiliitto ry:n kuuluvasta alueellisesta ammattiosastosta. Nimensä mukaisesti osaston toimipaikka on Tampere, mutta siihen kuuluvat myös Forssan-, Hämeenlinnan- ja Jyväskylän työhuonekunnat. Ammattiosaston jäsenistö koostuu erilaisten turvallisuusalan yritysten nykyisistä – tai entisistä työntekijöistä. Osasto on perustettu vuonna 1965.

Ammattiosaston logo ja pöytästandaari

Turvallisuusalan Tampereen ammattiosasto ry järjesti viime vuoden puolella osaston jäsenien kesken kilpailun ammattiosaston logon suunnittelusta. Voittajalogo valittiin osaston syyskokouksessa 30.11.2013. Ammattiosastolle päätettiin myös teetättää pöytästandaari jossa voittajalogo julkistetaan.

Pöytästandaari on valmistunut ja tässä se nyt on:

TTA660

Pöytästandaarin logon suunnittelusta vastasi Turvallisuusalan Tampereen ammattiosasto ry:n jäsen Juhapekka Lindfors ja valmistus tilattiin yritykseltä Taitopaino Oy Pajunen.

Vartiointialan TES: tavoitteet ja ehdotukset

Vartiointialan nykyinen työehtosopimus päättyy 31.05.2014. Liittokohtaiset neuvottelut uuden sopimuksen tiimoilta käydään nyt keväällä.

Vaikka vartiointialan tavallisella työntekijällä ei välttämättä ole suoranaista mahdollisuutta osallistua itse varsinaisiin neuvotteluihin, tietoa tavoitteista ja ehdotuksista uutta sopimusta ajatellen voidaan silti välittää kentältä suoraan neuvottelupöytiin. Tässä apuna toimivat Turvallisuusalan ammattiliitto ry ja sen rekisteröidyt eri ammattiosastot.

Nyt on erinomainen mahdollisuus osallistua ammattiasi koskevien yhteisten pelisääntöjen luomiseen. Esitä tavoitteesi tai ehdotuksesi uuteen työehtosopimukseen. Muista myös perustella kantasi. Olethan aktiivinen, nyt rakennetaan juuri sinun tulevaisuuttasi.

Hei osa-aikainen, tiedätkö oikeutesi?

Muista, että luottamushenkilöt auttavat.

Et ole yksin.

Lisätunnit, ovatko toteutuneet oikein?

Työsopimuslaki, 2 luku, 5 §:

Jos työnantaja tarvitsee lisää työntekijöitä hänen osa-aikatyötä tekeville työntekijöilleen sopiviin tehtäviin, työnantajan on tarjottava näitä töitä osa-aikatyöntekijöille 6 luvun 6 §:stä riippumatta.

Jos 1 momentissa tarkoitetun työn vastaanottaminen edellyttää sellaista koulutusta, jonka työnantaja voi työntekijän soveltuvuuteen nähden kohtuudella järjestää, työntekijälle on annettava tällainen koulutus.

Kanneaika, saatavia voi periä pitkän ajan!

Työsopimuslaki, 13 luku, 9 §:

Työntekijän palkkasaatava vanhentuu viiden vuoden kuluttua erääntymispäivästä, jollei vanhentumista ole sitä ennen katkaistu. Sama vanhentumisaika koskee myös muita tässä laissa tarkoitettuja saatavia.

Työntekijälle aiheutuneen henkilövahingon korvaamisessa vanhentumisaika on kuitenkin kymmenen vuotta.

Työsuhteen päätyttyä 1 momentissa tarkoitettu saatava raukeaa, jos kannetta ei nosteta kahden vuoden kuluessa siitä, kun työsuhde on päättynyt. Jos kuitenkin työntekijän saatavan perusteena olevia työehtosopimuksen määräyksiä on pidettävä ilmeisen tulkinnanvaraisina, saatava vanhentuu kuten 1 momentissa säädetään.